Tänk på vad du tänker = tänkvärt

Våra hjärnor är som en dator – det vi matar in, tar den in till hårddisken, och där förvaltar den all information som en sanning. Det vi fokuserar våra tankar på, positivt som negativt förstärks.

Vår mentala inställning är viktig för vår egen hälsa. Bli mer medveten om hur tankarna vi har påverkar våra känslor och hur vi uppfattar situationer vi är med om. Därmed även vår egen utveckling och vårt välmående. Om människor visste hur farligt det är att tänka negativt, så skulle ingen våga göra det.

Vi har alla möjligheten att välja våra tankar. Gör vi det, så skulle vi tänka mer på vad vi tänker, hur vi pratar och agerar. De skulle leda till mindre stress, positivare livssyn och vi skulle älta mycket mindre. Kort sagt, vi skulle må så mycket bättre.

Pin It on Pinterest

Share This