Ta på feng shui-glasögonen och följ med på en energiresa!

Feng shui lär ut hur man förmår den energi som strömmar runt omkring oss alla, att arbeta FÖR dig istället för MOT dig. Feng shui har som syfte att skapa en lugnande och hälsosam livsmiljö som är i balans med din energi (chi) i ditt liv.

Enligt kinesisk medicin består vi människor av fem olika substanser: Qi ( livsenergi), Blod,  Essenser ( jing) Kroppsvätskor och Shen ( livsande). Vi kommer att arbeta med Feng shui på ett holistiskt sätt, helheten, de fem energierna och vikten av balans både i kropp, själ och i livet

En föreläsning som handlar om att ge vägledning, tips och en del insikter om hur vi gör i våra liv och hur vi kan använda oss av feng shui för att skapa balans i vår tillvaro. Igenkänningsfaktor garanteras.

Feng shui är en tretusenårig gammal kinesisk filosofi som handlar om chi-energier och livskraft. I denna filosofi hittar man olika åtgärder som gör att man kan förbättra sin miljö och behålla balans i kroppen. Det kan göra att tillvaron blir mer lätthanterlig inom alla områden i livet både privat och i arbetet, för i en positiv atmosfär mår man bättre och fungerar mer optimalt.

Här är några livsområden där feng shui kan var till hjälp att förbättra:
• Din hälsa
• Ditt humör
• Dina relationer
• Din kreativitet
• Din ekonomi
• Ditt familjeliv
• Din karriär
• Ditt andliga liv

Feng shui handlar inte om några magiska lösningar på alla problem inte heller om någon religion. Feng shui används av alla samhällsskikt, företag och privatpersoner. Det handlar om att utveckla sig själv på ett sätt som ger metoder att utnyttja kraften som finns omkring oss och leva sitt liv fullt ut.

Pin It on Pinterest

Share This