Personlig utveckling

Personlig utveckling till enskilda

Du får utifrån dina behov hjälp till självhjälp, genom motiverade samtal MI, coaching och praktiska övningar som hjälper dig att komma vidare.

Du får verktyg till en bättre självkännedom, förändra dina tankemönster och tankar. Du får möjlighet att utveckla dig själv som ledare i ditt eget liv med en starkare självkänsla och självförtroende.

Personlig utveckling i grupp

Vi samtalar om livsfrågor i grupp. Vi varvar teori, gruppsamtal och praktiska övningar och vi utgår från allas våra erfarenheter.
Det viktigaste vi kan göra för oss själva är att utveckla oss som individer i våra liv.
Vi behöver lära oss vikten av att ta lärdom av allt vi är med om i livet. Ställer vi oss lite på sidan om och tittar på vårt liv, kan man se en röd tråd som går igenom allt vi varit med om och upplevt, det finns ett sammanhang. Springer jag genom mitt liv utan att stanna upp och reflekterar, springer jag bort från alla lärdomar jag får och därmed missar jag min egen personliga utveckling.
Vi är alla ensamt ansvariga över vad vi gör, säger, tänker, och agerar i våra liv, även om hur, och om, jag som individ vill utvecklas eller inte på det personliga planet.
Det är aldrig för sent att ta tag i sin personliga utveckling, det viktigaste är ATT man medvetet arbetar med sig själv utifrån där man står just nu och framåt.
Vill man ha hjälp med att utvecklas på bästa sätt, finns det hjälp att få här hos KOMPRO.

Pin It on Pinterest

Share This