Medberoende

Medberoende

Medberoende innebär att man låter en annan persons beteende påverka och styra ens eget sätt att vara och leva. Bryt ditt medberoende, ta tillbaka ditt eget liv tillsammans med andra medberoende här hos oss.

Medberoendet har sina rötter i barndomen. Det smyger sig på och i vuxen ålder kan det vara svårt att förstå sitt eget beteende. Tillsammans medvetandegör vi vad medberoende innebär och vad det fört med sig i ditt liv, både i handling och tankar.

Pin It on Pinterest

Share This