Hindrande mönster och nya perspektiv

Hindrande mönster och nya perspektiv

Föreläsningen handlar om hur vi i vardagen kämpar i motvind för att vi inte är medvetna om, att våra beteenden och förträngda känslor sätter negativa hinder för oss istället för att det ger oss positiv utveckling.

Vår uppväxt lägger grunden för våra liv, det är där vi formas för vårt kommande vuxna liv. Ibland är den grunden inte så hållbar och rasar ihop och våra liv fungerar dåligt. Vi lever i en kultur som lägger stor vikt vid personlig framgång. Vi tror att vårt egenvärde och vårt självförtroende bestäms av det vi gör och att få bekräftelse av andra. Många människor faller in i missbruk av till exempel, droger, alkohol, sex, motion eller mat.
De lever i förnekelse om vem de är och gör ofta stora uppoffringar för att kyla över känslor, dysfunktionella tankar, mönster och beteenden. Att våga lås upp och se vilken problematik som finns, och vilka känslomässiga störningar den sitter i, att våga möta och åtgärda den. Det hjälper till att utvecklas till den man egentligen är tänkt att var.

Personlig utveckling är nyckeln till nya perspektiv!

Pin It on Pinterest

Share This