Att leva inifrån och ut – istället för utifrån och in

0

Att leva inifrån och ut

Vi ska hinna så mycket på så kort tid som möjligt!
Många av oss känner sig stressade och pressade. Vi ska prestera och leverera, både i vårt hem, familj, arbetsplatsen och vår fritid. Hastigheten och kraven i samhället idag klarar inte våra kroppar och psyke av under en längre tid. Därför lider många av dold psykisk stress och sjukdomar som skapar problem i våra liv. Nästan 1 miljon personer i Sverige idag som är i arbetsför ålder har någon form av psykisk ohälsa.
Vi har ett eget ansvar över hur vi lever våra liv, men vad är det som formar våra liv och gör oss till människor som lever som om vi ska dö imorgon, men ändå LEVER vi inte?
I min föreläsning förtydligar jag varför våra livskartor ser ut som de gör. Jag gör en störtdykning i vårt sociala arv och psykiska skeenden som vi alla bär med oss, vare sig vi är medvetna om det eller inte.
Oavsett om du är stressad, mår dåligt eller mår bra, är detta en föreläsning som passar ALLA. För ibland behöver man få insikter som gör att man kan förändra saker som ger ett ännu bättre mående och förståelse över sitt sätt att leva.

Livet är ju DITT, hur vill DU leva?

Pin It on Pinterest

Share This